ภาพผลงานที่ผ่านมาบางส่วน แอร์โรงงาน ท่อลม ชิลเลอร์ ระบบดับเพลิง
                                         รูปภาพผลงาน                      รายละเอียดของงาน
งานออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับ ช็อปภายในห้างสรรพสินค้า
งานออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับ ไลด์ผลิตที่ต้องการ การปรับอากาศและความสะอาด
งานออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสะอาด โดยใช้น้ำเย็นจากระบบ ชิลเลอร์ เดิม
งานออกแบบ และติดตั้งระบบปรับอากาศสำหรับห้องกักกันเชื้อ
งานติดตั้ง ระบบปรับอากาศพร้อม Condesing unit
งานติดตั้งระบบปรับอากาศสำหรับห้องแล็ปในโรงพยาบาล
งานติดตั้งระบบปรับอากาศสำหรับห้องคลีนรูม ของไลด์ผลิตสาย Fiber Optic
งานติดตั้งระบบปรับอากาศสำหรับห้องแพ็คกิ้ง ของโรงงาน
งานติดตั้งระบบปรับอากาศและท่อส่งลมสำหรับไลด์ผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรม
งานติดตั้งระบบปรับอากาศพร้อมท่อส่งลมแบบผ้า (Fabric Duct ) สำหรับยิม
งานติดตั้งระบบแอร์แบบคอล์ยน้ำเย็น โดยใช้ท่อ PPR ในการติดตั้งเพิ่มป้องกันสนิมในระยะยาว
งานติดตั้งระบบฮู๊ดดูดอากาศขนาดใหญ่
งานติดตั้ง Water Cooled Chiller สำหรับโรงแรม
งานติดตั้งระบบปรับอากาศพร้อมระบบควมคุมความชื้น สำหรับห้องบรรจุ กาแฟทีต้องการความชื้นต่ำ
งานติดตั้ง AHU พร้อมท่อส่งลมแบบเปลือยสำหรับสตูดิโอทีต้องการโชว์ลายท่อ
งานติดตั้งเครื่อง AHU แบบที่มีระบบ Heat Recovery
งานติดตั้งแอร์แบบ DX Coil แบบ Double SKin Casing และ พัดลมแบบ FRP Lining เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากกรด สำหรับติดตั้งในห้องควบคุมของโรงงานผลิดกระจก
งานออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ สำหรับห้องคลีนรูม สำหรับผู้ป่วย
งานติดตั้งแอร์แบบ Double Skin เพื่อความสะอาดและทนทานสำหรับระบบปรับอากาศ ของห้องผลิดเครื่องสำอาง
งานออกแแบบแะติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบควมคุมอุณหภูมิ ความชื้น และความดัน สำหรับห้องผ่าตัดเสริมความงาม
งานติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ Spotcooling สำหรับโรงงานแบบเปิด ที่ไม่สามารถติดแอร์ทั้งบริเวณได้
งานติดตั้งระบบแอร์แบบ DX Coil สำหรับโรงงาน
งานออกแบบและติดตั้งระบบแอร์แบบควมคุมความชื้นสำหรับห้องกักกันเชื้อ โดยใช้คอล์ยน้ำเย็นและ Reheating Coil ในการลดความชื้นอย่างแม่นยำ
สถานที่ : ห้องกักกันเชื้อ Orthopedic โรงพยาบาลรามาธิบดี
ระบบชิลเลอร์สำหรับ ลดอุณหภูมิน้ำผลไม้ก่อนเข้าบรรจุขวด
ติดตั้งระบบ ชิลเอร์ สำหรับระบบปรับอากาศในโรงงาน
งานติดตั้งระบบแอร์สำหรับ สตูดิโอ ถ่ายภาพ ที่มีโถงสูง
งานติดตั้ง AHU พร้อมท่อส่งลมสำหรับห้องผลิต
งานติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ Spot Cool สำหรับไลด์
การผลิต

 
ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ แยกส่วนสำหรับโชว์รูมสินค้า
งานติดตั้งระบบ Chiller สำหรับระบบปรับอากาศ
ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ แยกส่วนสำหรับโรงงาน
ติดตั้งระบบทำความเย็นแบบ Chilled Water Coil ภายในธนาคาร กสิกรไทยสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ
ติดตั้งระบบทำความเย็นภายในไลด์ผลิต
ออกแบบและติดตั้งระบบทำความเย็นสำหรับห้องบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ชนิดผงละเอียด ที่ต้องการความชื้นต่ำ

 
ออกแบบและติดตั้งระบบทำความเย็นแบบควบคุม อุณหภูมิและความชื้น สำหรับห้อง คลีนรูม
ออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ Chiller ขนาด 150 ตันพร้อมด้วยAHU
งานออกแบบ และติดตั้งระบบ ทำความเย็นเฉพาะจุดสำหรับไลด์ผลิต
งานออกแบบ และ ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็นในการแลกเปลี่ยนตวามร้อน(ชิลเลอร์) สำหรับโรงงานอาหาร
ออกแบบและติดตั้ง ผนังไอโซวอลล์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดสำหรับโรงงานอาหาร
ออกแบบและติดตั้ง ผนังไอโซวอลล์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดสำหรับโรงงานอาหาร
ติดตั้งระบบทำความเย็นแบบแยกส่วนสำหรับ Ware House
ติดตั้งระบบทำความเย็นแบบแยกส่วนสำหรับ โรงงาน
งานออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศสำหรับห้องบรรจุผงกาแฟ
ห้องคลีนรูม งานออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศสำหรับห้องสะอาด(ห้องผ่าตัด)
ท่อดักส์ งานติดตั้งท่อลมพร้อมพัดลม เติมอากาศ
แอร์หอพัก งานติดตั้งแอร์สำหรับหอพัก
ท่อลม งานติดตั้ง ระบบระบายอากาศสำหรับลานจอดรถ
ชั้นใต้ดิน
ท่อดักส์ งานติดตั้ง เครื่องปรับอากาศพร้อมท่อลม และระบบดับเพลิง
ระบบระบายอากาศ งานติดตั้ง ท่อลมพร้อมทำสี สำหรับระบบระบายดูดอากาศ
ของ อุปกรณ์ดักฝุ่นและระบายความร้อน ของเครื่องจักร
แอร์ห้อง server งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมระบบตั้ง
เวลา เปิดปิดอัตโนมัติ เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องสำหรับห้อง Server
แอร์โรงงาน งานติดตั้ง Air Cooler Unit ในระบบห้องเย็น
แอร์โรงงาน งานติดตั้งชิลเลอร์ Package Air Cooled พร้อมแอร์โรงงาน
แอร์โรงงาน งานติดตั้งชิลเลอร์ Package Air Cooled
แอร์โรงงาน งานติดตั้ง ระบบส่งลมและท่อระบายอากาศ ในส่วนการผลิต
ถั่วลิสงอบกรอบ ตราโก๋แก่
ระบายอากาศ งานติดตั้ง พัดลม ระบายอากาศ ในส่วนการผลิต
ถั่วลิสงอบกรอบ ตราโก๋แก่
ท่อส่งลม งานติดตั้ง พัดลมเติมอากาศ ในส่วนการผลิต
ถั่วลิสงอบกรอบ ตราโก๋แก่
ระบบดับเพลิง งานติดตั้งระบบดับเพลิง หร้อมระบบสปริงเกอร์  สำหรับโรงงาน พื้นที่ 10,000 กว่าตารางเมตร
   ระบบระบายอากาศ งานติดตั้งพัดลม Centrifugal พร้อมระบบท่อส่งลม
   แอร์โรงงาน  งานติดตั้งระบบปั้มจ่ายน้ำเย็นสำหรับ ชิลเลอร์
   แอร์โรงงาน งานติดตั้งระบบชิลเลอร์ แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งระบบ
แอร์โรงงาน งานติดตั้งระบบชิลเลอร์ แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งระบบ
แอร์โรงงาน งานติดตั้งระบบชิลเลอร์ แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งระบบ
แอร์โรงงาน งานติดตั้งระบบชิลเลอร์ แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งระบบ
แอร์โรงงาน งานติดตั้งระบบหอผึ่งเย็น สำหรับชิลเลอร์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
ท่อลม งานออกแบบและติดตั้ง โครงสร้างพร้อมด้วยระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับโรงงาน
ท่อลม งานออกแบบและติดตั้ง โครงสร้างพร้อมด้วยระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับโรงงาน
       ท่อดักส์ งานติดตั้งพัดลม Centrifugal พร้อมระบบ ส่งลม
ท่ิอลม     งานติดตั้งระบบดูดอากาศ สำหรับไลด์ผลิต
แอร์โรงงาน งานติดตั้งระบบ ชิลเลอรฺ์ สำหรับระบายความร้อนเครื่องจักรและเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน


   หน้าแรก
   แอร์บ้าน
   บทความ
   ลิงค์ที่น่าสนใจ
   ส่งข้อความหาเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 65
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 511,149
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 ตุลาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
Copyright C.P.Air Engineering Co.,Ltd. All rights reserved.
ติดตั้ง ซ่อม ปรับปรุง ระบบ แอร์บ้าน แอร์โรงงาน แอร์ห้องสะอาด แอร์รถห้องเย็น ทุุกชนิด
Engine by MAKEWEBEASY